שיעור

 חומר עזר לשיעור

תהליכי מים- שיעור 3 בריאה מודעת

תרגילים לבית

1. שימו לב לביטויי אש ומים בחייכם השבוע: בהתנהגות, בתחושת גוף, בהתנהלות בתוך תהליכים, במפגשים עם אנשים.

2. האם השתמשתם בחלק הנמוך או הגבוה של כל יסוד ומה עשיתם כדי להתמירם?

3. האם אתם יכולים לאחר התבוננות להבין מה תרצו לשנות ואיך תוכלו לשלוט בהיבטים הללו בתוככם?

4. להמשיך לכתוב ולהרחיב את הנושא אותו אני רוצה לברוא