שיעור

חומרי עזר לשיעור

תהליכי אוויר- שיעור 4 בריאה מודעת

תרגילים לבית

1. שימו לב לביטויי אוויר ואדמה בחייכם השבוע:
במחשבות – האם הן מסודרות ובהירות או לחילופין מבולבלות ותקועות,
ביכולת להוציאן לפועל ולשלוט בתוצאה שתהיה מדויקת ואם לא – מה הסיט את התוצאה?

2. האם לאחר התבוננות בתוצאה אתם יכולים להבין מה תרצו לשנות ואיך תוכלו לשלוט בהיבטים הללו בתוככם?