ברוכים הבאים

 

 

 

 

למי מכן שאינה מכירה את נקודות התיפוף של הEFT, הנה כמה סרטוני הדגמה להבנת השיטה:

הדגמה בסיסית של השיטה

נקודות הקראטה

לכל המקומות בהם איריס מתחילה משפט תיפוף במילים:
 "למרות ש…." למרות ש…"   

כל שאר נקודות התיפוף