בסרטון קצר זה תכירו את נקודות התיפוף עליהם מתופפים 

הדגמת נקודות הקארטה

להדגמה נוספת של השיטה והתיפוף- לימוד בסיסי של השיטה בסרטון קצר