מדיטציה מתוקשרת לאיחוי סליל דנ"א נוסף


במפגש עצמו התחלקנו לקבוצות של 4 משתתפים וכך ביצענו את תהליך איחוי סליל הדנ"א.
בעבודה עצמאית ( מה שהינכם עושים ) יש לזמן 3 מסטרים/מדריכים אשר יצרו יחד אתכם קבוצת עבודה ובא את/ה משתתף מספר 1.

אין צורך לעשות את התהליך לשאר חברי הקבוצה ( כפי שנעשה במדיטציה המקורית ) ובזמן זה התכווננו לקבל מסרים מהמסטרים/מדריכים בקבוצה שלכם.
כל שאר התהליך מתבצע בדיוק כפי שנעשה במפגש.