הפעלת צופני הדנ"א הפיזיים- תקשור

הסבר על משמעות תהליך חיזוק המערכת החיסונית

תהליך חיזוק מערכת חיסונית בשילוב הדנ"א האנרגטי 

חיזוק תכונות מתוך הדנ"א

סרטון מדהים שמראה ריפוי מסרטן- ריפוי מהלב (מתורגם)