תקנון האתר

 

גולש/ת יקר/ה,

אנו מודים לך על שבחרת לבקר באתר "New Age Academy", אנא קרא/י בעיון את התקנון לפני השימוש באתר.

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או כניסה לכיתה הוירטואלית ו/או רכישה מהאתר ו/או שימוש בשירותי האתר, לרבות כל התכנים המוקלטים, מהווה את הסכמתך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכים/ה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי/ת לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

1.  אין לראות במידע הכלול באתר זה לרבות הקורסים ,ההרצאות והשיעורים משום ייעוץ או או תחליף לייעוץ אישי וספציפי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים ובצרכיו של המשתמש. המידע הכלול באתר אינו בא במקום ייעוץ אישי.

2.  השימוש במידע, בנתונים ובפרטים המובאים באתר זה, הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש. האתר אינו מבטיח את מידת הדיוק של הנתונים והפרטים שבאתר, לא את שלמותו, לא את עדכניותו ולא את מידת התאמתו לצרכי ולנתוני המשתמש.

כל תכני ההקלטות, השיעורים והקורסים באלקטרוניים המועברים באתר הינם באחריותם הבלעדית של המנחים. "New Age Academy" לא תישא בשום אחריות הנוגעת להתנהלות השיעורים החיים ותכניהם ו\או הקורסים המועברים ע"י מנחי האתר.

3. הנהלת האתר אינה אחראית לתקלות טכניות מקצתן או חלקם העלולות להפריע את מהלך השיעורים בכיתה הוירטאולית.

4.  הנך מחויב לאמת ולבדוק כל נתון, מידע, תוכן או חישוב שקיבלת בעת השימוש באתר ואינך רשאי להסתמך עליו. מומלץ לנהוג בזהירות בתכנים המתפרסמים באתר. מידע זה אינו מהווה תחליף עצה מקצועית אישית ואינו מותאם בהכרח למקרה ספציפי.

5.  מפעילי האתר, לא ישאו ולא יהיו אחראיים באחריות מכל סוג שהוא ,אם במישרין ואם בעקיפין, אשר עלול להיגרם משימוש במידע המופיע או נמכר דרך האתר. מהשמטת מידע, ממידע שאינו שלם, אינו מדויק או טועה.

6.  שום אינפורמציה המופיעה באתר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה.

7. הפרטים, המידע ו/או הנתונים שבאתר זה, התקבלו, בחלקם, מצדדים שלישיים , וכן מאתרים אחרים ועל כן, אין האתר מתחייב לגבי נכונותם, אמינותם, שלמותם ו/או מידת דיוקם.

8.  מנהל האתר אינו אחראי לתכנים ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו. האחריות המלאה והבלעדית לפעולות ותוצאותיה הינה על המשתמש.

9. השימוש באתר ייעשה על פי תנאים אלו ועל פי הוראות השימוש באתר בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לפרוץ לאתר ו/או לשנות ו/או לגרוע ו/או להוסיף ו/או לפגוע בתוכנו של האתר ו/או בעיצובו ו/או בתוכנות המשמשות אותו ו/או בכל חומר אחר הכלול בו.

10. מנהל האתר רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.

11. מנהל האתר רשאי להשתמש בפרטים שתמסור באתר ובמידע שייאסף אודות דפוסי השימוש, לצורך שיפור השירותים, ו\או ליצירת קשר בדואר אלקטרוני.

12. דין ומקום שיפוט – על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז נתניה בישראל.

הטרדות, דואר זבל ושימוש לא חוקי אחר

האתר מתנגד באופן ברור וחד משמעי לכל סוג של הטרדה, דואר זבל ושימוש לא חוקי אחר באמצעיו. מוסכם בזאת בין המשתמש והאתר כי בכל מקרה של הטרדה או שימוש אחר לרעה באמצעי האתר יודיע המשתמש מיידית על כך למנהל האתר דרך דף צור קשר.

כמו כן מוסכם כי בעלי האתר ומנהליו לא יישאו באחריות על שימוש לא חוקי כזה או אחר של משתמש או גוף שלישי באמצעי האתר. המשתמש מתחייב שלא יהיו לא טענות, תביעות או מענות כלפי בעלי האתר ומנהליו בגין שימוש לא חוקי או מטריד זה או אחר של משתמש אחר ו/או צד שלישי באמצעי האתר. עם זאת מתחייב האתר, לפנים משורת הדין, לעשות את כל שברשותו למניעת מקרים שכאלה.

כל המידע המוצג באתר לרבות סימנים מסחריים, מידע מילולי, תמונות, צלמיות (אייקונים), לוגו וכו´ מוגנים בזכויות יוצרים ואין להעתיק/לשכפל/להפיץ או לעשות כל שימוש שהוא במידע זה ללא אישור מפורש ובכתב מ"new age academy".

כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט חשופים תכני האתר וכל איזור אחר באתר לרשת האינטרנט באמצעות מנועי החיפוש השונים, קישורים, הפניות וכו´. "new age academy" אינה אחראית לאבטחת המידע ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש/ת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

"new age academy" שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

בנוסף מתחייב/ת הגולש/ת כדלקמן:

* לא לכלול בהודעות המועלות על ידי הגולש/ת בצ'אט של הכיתה הוירטואלית, או במערכת התגובות במדורים השונים ו/או כל איזור אחר באתר מידע בעל אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור.
* לא להציק או להטריד או להעליב גולש/ת אחר/ת ולהימנע משפה בוטה/גסה.

* לא לכלול בהודעות המועלות על ידי הגולש/ת במערכת התגובות ו/ או בכיתה הוירטואלית ו/או בכל איזור אחר באתר מידע כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, הוצאת לשון הרע ו/או הפרה אחרת של כל דין.

* לא להציף את הטפסים המוצגים באתר ו/ או כל איזור אחר באתר בהודעות סרק.

* לא לכלול בהודעות המועלות על ידי הגולש/ת בכיתה הוירטאולית ו/או במערכת התגובות או בכל איזור אחר באתר הודעות שיש בהם קוד זדוני ו/או וירוס מחשב ו/או סוס טרויאני ו/או כל קוד אחר העלול לפגוע בתקינותו של האתר.

תנאי שימוש ורכישה

• תנאי שימוש ורכישה אלה מגדירים את זכויות וחובות המשתמש בעת השימוש באתר ופועל יוצא מכך. תנאים אלו מהווים הסכם מחייב בין המשתמש לבין בעלי האתר.

• האתר ובעליו יספקו את השרות ו/או המידע ו/או המוצר למשתמש כפי שצוין על ידי האתר בהזמנה, בתנאי שבבעלות המשתמש כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, וחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את עסקת הרכישה שביצע המשתמש.

• אם אין באפשרות האתר ובעלי לספק את השירות ו/או המוצר המבוקש מכל סיבה שהיא למרות שהוא מופיע באתר, או שחברת כרטיסי האשראי לא אישרה את חיוב המשתמש, לא יהיו האתר ובעליו חייבים לספק את השירות ו/או המוצר המוזמן. במקרה זה ימנעו בעלי האתר מחיוב כרטיס האשראי, אשר פרטיו נמסרו לחיוב.

• בעלי האתר רשאים לשנות את תנאי השימוש באתר בהתאם לחוק כתב ויתור והגבלת אחריות.

• המשתמש נותן בזאת מפורשות את הסכמתו לבעלי האתר, כנדרש עפ"י חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לעשות כל שימוש בפרטיו כחלק ממאגר הנתונים שלהם ובין היתר לצורך פרסום שירותיהם באמצעות פניה ישירה למשתמש, בין אם באמצעות דוא"ל ובין בכל דרך. פרטי המשתמש יוצאו ממאגר הנתונים של בעלי האתר היה והמשתמש יחפוץ בכך והודיע על כך לבעלי האתר באופן רשמי.

הזמנת המוצרים באתר

• כדי להזמין את השירות ו/או המוצרים באתר, על המשתמש להזין בעמוד ההזמנה ו/או התשלום את כל הפרטים האישיים כמפורט וכנדרש.

• הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית ועוולה אזרחית. מזין הפרטים ו/או בעל המחשב ממנו בוצעה ההזמנה, אחראי לכל נזק ו/או הוצאה שתגרם לאתר ובעליו עקב כך.

• האתר ובעליו לא יישאו באחריות כלפי המשתמש בגין תקלות או שיבושים במשלוח, ובלבד שהאתר ובעליו פעלו בהתאם לפרטים שסופקו לו.

• השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ובעליו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכים ולדרישות.

• עבור השירותים ו/או המוצרים המוצעים באתר בתשלום, יבוצע התשלום באמצעות כרטיס אשראי של המשתמש. האתר ובעליו משתמשים בשירותי צד ג' להפעלת מערכת גבייה מאובטחת ככל הניתן. למען הסר ספק, האתר ובעליו לא יהיו אחראים לפיצוי המשתמש באם יחשפו פרטיו ו/או יגרם לו נזק כלשהו בעקבות חדירה לא מורשית של גורם כלשהו למחשבי צד ג' האחראי על מערכת הגבייה והסליקה.

בכל שאלה ניתן לפנות אל מנהל האתר דרך טופס צור קשר.

גלישה נעימה,
New Age Academy