עדינה מסטבאום | הכוח לצמוח

שבת שלום

משהו קטן לנפש – פרשת תזריע מצורע התשע"ח

שלום,

פרשת השבוע היא שתי פרשות מחוברות "תזריע" "מצורע".
פרשת תזריע פותחת במצוות הבאת קרבן לאישה אחרי לידה. היולדת בן או בת מצווה להביא קרבן עולה וקרבן חטאת אל הכוהן, "והקריבוֹ לפני ה' וכפר עליה וטהרה ממקֹר דמיה" (ויקרא, י"ב/ז').
המפרשים מתקשים: מדוע היולדת טמאה ומדוע היא צריכה כפרה, מה חטא חטאה?

אברבנאל בפירושו כותב: "שהיולדת במלאת ימי טהרה היתה מביאה בבואה אל מקדש ה' קורבן עולה כדי לידבק ביוצרה אשר עשה עמה להפליא בהצלתה מצער וסכנת הלידה". – פרוש זה מסביר מדוע היולדת מגיעה אל בית המקדש ומקריבה קרבן אחרי הלידה.
היא באה להכיר תודה ולהביע את התפעמותה מההצלה שהקב"ה עשה עימה בזמן הלידה.
אך עדיין יש לשאול: מדוע היא זקוקה לכפרה? ישנן תשובות רבות:

אביא את דברי הרמב"ן בשם חז"ל (מסכת נדה לא, ע"ב): "בשעה שכורעת לילד קופצת ונשבעת לא אזקק עוד לבעלי. ועיקר הכוונה בזה, כי בעבור שהיא נשבעת מתוך הצער (צער הלידה), ואין השבועה ראויה להתקיים מפני היותה משועבדת לבעלה, רצתה התורה לכפר לה מעלות רוחה".
חז"ל מתחברים לתחושת האישה בזמן הלידה  – מרוב צער וכאבים היא מסוגלת להישבע שהיא אינה רוצה להביא עוד ילדים לעולם (שבועה זו אינה ברת תוקף ולכן הקרבן מכפר על השבועה המיותרת).
אולם בד בבד חז"ל מבינים שכאשר האישה תחזור ליישוב דעתה – היא תצטער על שבועה זו ולכן התורה מאפשרת לה לכפר על דבריה.

 

ומה איתנו?

כאשר אדם נמצא בסערת רגשות הוא מסוגל להגיד דברים שהוא מצטער עליהם. אנו רואים שהתורה מקבלת זאת בהבנה ומאפשרת לאדם לחזור בו ולהדבק בדרך שהוא באמת מאמין בה. אנו נמצאים בימים מאד מיוחדים  – ימי זיכרון ושמחה. אנו צריכים להודות לה' על כל הניסים והנפלאות שעשה איתנו ב 70 השנים האחרונות. נכון, שלא הכל מושלם – אך חשוב לשים לב מה אנחנו אומרים. האם מתוך תסכול מדברים רע על המדינה ותהליך הגאולה  – או שמסתכלים ביישוב הדעת ומברכים על כל הטובה.

 


פינת השאלה הקצרה
:

אני מרגישה מאד נסערת כשאני שומעת סיפורים על השואה ועל חיילים שנפלו. מה לעשות?

תשובה:

מטרת ימים אלו היא אכן לעורר את הלב כדי להרגיש את הצער על האנשים היקרים שנפלו על קדוש ה'. ולכן ראוי להיות בצער. אולם, את צריכה להיות קשובה ליכולת הרגשית שלך. במידה ואת מרגישה שזה מעבר לכוחותיך הנפשיים – אז אל תחשפי את עצמך לזוועות. זה בסדר גמור.

בהצלחה רבה,  
שבת שלום

עדינה

  • אפשר להעביר הלאה בשמחה 
  •  ניתן לפנות להזמנת טיפול אישי, הרצאה או סדנא בתאום אישי