שחרור טראומת הנפרדות מרשמת הנשמה

נשמותינו מעצם ניתוקם ממקור היש, חוו טראומה של נטישה אשר מלווה אותם עד היום.
טראומה זו אין לה מקום יותר בחיינו והגיע העת לשחרר אותה ברמה העמוקה ביותר, לקראת העידן החדש המגיע.