מתנה
  • ספרון "התרגעות"- טיפים לרגיעה | טליה שלו

  • מדיטציה להרגעת מצבי לחץ וחרדה | טליה שלו

  • מדיטציית התחדשות | שרה גילאון

  • מדיטציית כדור הזהב למשיכת שפע | רוני זוהר

  • חיבור למיניות שלי | גלית שראל