בראייה הוליסטית דרך חיבור לתת המודע

עדינה מסטבאום | הכוח לצמוח

וובינר בנושא הבנת מהות הכעס, השפעתו על הגןף והנפש.
דרכי שחרור מדפוס הכעס באמצעות שחרור דפוסים מהתת מודע.
 
מהו כעס בראייה אנרגטית
הרפואה החדשה וקונפליקט הכעס
דוגמאות שונות לביטויי קונפליקט הכעס בגופנו
פתרונות